Βοnus 5% στις εισφορές για τους συνεπείς εργοδότες


Εως 20% οι μειώσεις μισθών που κατέγραψαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε τροποποιημένες συμβάσεις του Σώματος Επιθεωρητών

Aπό τον Οκτώβριο οι συνεπείς εργοδότες θα έχουν όφελος 5% στις εισφορές της κύριας ασφάλισης που καταβάλλουν, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των εισφορών μέσω τραπέζης ταυτόχρονα με την πληρωμή των αποδοχών.
Από την 1η Απριλίου η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Την ίδια ώρα, μειώσεις μισθών έως 20% για τουλάχιστον 16.922 εργαζόμενους έφερε σε 40 ημέρες η εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου του νέου νόμου για τις συμβάσεις εργασίας.

Οι εισφορές
Στις αρχές Οκτωβρίου θα έχουν όφελος οι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλίστρων στο ΙΚΑ επιχειρήσεις (ακόμη και όσες μειώνουν τους μισθούς) με μείωση σε ποσοστό 5% των ασφαλιστικών εισφορών της κύριας ασφάλισης. Το bonus προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί άμεσα για ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης.

Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται από την 1η Απριλίου υποχρεωτικά μέσω τραπέζης και ταυτόχρονα με την πληρωμή των αποδοχών, έτσι ώστε να ελέγχεται αν αποδίδονται οι εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στους καταβαλλόμενους μισθούς.

Η νομοθετική ρύθμιση
«Από 1/4/2012 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα και ΕΛΤΑ, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, προθεσμίας, ταυτόχρονα με τις αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο μήνα απασχόλησης».

«Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων πλην Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού που καταβάλλουν, ανελλιπώς, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και για έξι συνεχείς μισθολογικές περιόδους, παρέχεται έκπτωση επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της κύριας ασφάλισης σε ποσοστό 5%. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% αναστέλλεται σε περίπτωση μη τήρησης της ανελλιπούς καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών».


Πηγή Ημερησία

http://taxheaven.gr