Κλοπή-απώλεια-καταστροφή αξιογράφωνΗ κλοπή, απώλεια ή καταστροφή αξιογράφων δεν οδηγεί σε απώλεια του ενσωματωμένου δικαιώματος. Επειδή όμως ο δικαιούχος δεν θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμά του χωρίς την κατοχή του τίτλου, ο νόμος προβλέπει μια ειδική διαδικασία, με την οποία το αξιόγραφο που κλάπηκε, χάθηκε ή καταστράφηκε μπορεί να κηρυχθεί ανίσχυρο με δικαστική απόφαση.
Όταν το αξιόγραφο κηρυχθεί ανίσχυρο, ο τίτλος χάνει την ισχύ του, με συνέπεια:
α) Ο μη πραγματικός δικαιούχος - κομιστής του αξιογράφου παρεμποδίζεται από το να ασκήσει το ενσωματωμένο σε αυτό δικαίωμα, ενώ
β)Ο αληθινός δικαιούχος προστατεύεται, διότι διαφυλάσσεται ακέραιο το δικαίωμά του και μπορεί να το ασκήσει με τη δικαστική απόφαση σα να είχε τον τίτλο στα χέρια του. Την έλλειψη κατοχής του εγγράφου αντικαθιστά η δικαστική απόφαση που κήρυξε ανίσχυρο τον τίτλο.