Οικονομική σημασία επιταγής


Η επιταγή σε αντίθεση με τη συναλλαγματική, είναι μέσο πληρωμής και όχι μέσο παροχής πίστεως. Δηλαδή, κύριος σκοπός της επιταγής είναι να πραγματοποιούνται πληρωμές, χωρίς τη χρήση μετρητών. Στη σημερινή εποχή όμως χρησιμοποιείται το τέχνασμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί και η επιταγή σε μέσο παροχής πίστεως, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν ήταν επιθυμία του νομοθέτη.