Παραγραφή αξιώσεων από την επιταγήΗ αξίωση για αναγωγή προς πληρωμή του νόμιμου κομιστή εναντίον του εκδότη και των ευθυνόμενων προσώπων(οπισθογράφων και τυχόν τριτεγγυητών τους)παραγράφεται μετά από έξι μήνες από την λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής.
Η αξίωση για αναγωγή προς απόδοση εκείνου που πλήρωσε εξ' αναγωγής του κομιστή παραγράφεται μετά από έξι μήνες από την ημέρα που πλήρωσε ή ασκήθηκε εναντίον του αγωγή από τον κομιστή.