Ευθύνη εκδότη επιταγήςΟ εκδότης της επιταγής ευθύνεται για την πληρωμή της επιταγής(όχι φυσικά και για την αποδοχή αφού δεν υφίσταται αποδοχή στην επιταγή).
Απαγορεύεται ο εκδότης να αποκλείσει με ρήτρα την ευθύνη του για την πληρωμή της επιταγής, αν τεθεί τέτοια ρήτρα θεωρείται ως μη γραμμένη.