Αναγωγή πληρωμής της επιταγήςΗ αναγωγή προς πληρωμή ασκείται από τον νόμιμο κομιστή εναντίον του εκδότη, των οπισθογράφων και των τυχόν τριτεγγυητών τους, στην περίπτωση που η επιταγή δεν πληρώθηκε παρόλο που εμφανίστηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα προς την πληρώτρια τράπεζα. Η αναγωγή προς πληρωμή μπορεί να γίνει είτε κατόπιν σύνταξης διαμαρτυρικού από τον κομιστή, είτε με έγγραφη βεβαίωση της πληρώτριας τράπεζας που σημειώνεται πάνω στο σώμα της επιταγής ότι η επιταγή δεν πληρώθηκε λόγω "έλλειψης καλύμματος"
ή "λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων". Η δήλωση αυτή πρέπει να χρονολογείται και να αναφέρει την ημέρα εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή. Τη δήλωση αυτή την ονομάζουμε στην πράξη "σφράγιση της επιταγής" και είναι πολύ συνηθέστερη από την σύνταξη διαμαρτυρικού.
Η αναγωγή προς απόδοση ασκείται από τον πρόσωπο που πλήρωσε εξ' αναγωγής την επιταγή, το οποίο έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον των προηγούμενων υπογραφέων και να ζητήσει ότι έδωσε( έξοδα, τόκους και κεφάλαιο επιταγής).