Έννοια επιταγήςΗ επιταγή είναι αξιόγραφο που συντάσσεται κατά ορισμένο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά ως "επιταγή", με το οποίο ένα πρόσωπο (εκδότης) δίνει εντολή σε τράπεζα , να πληρώσει σε τρίτο πρόσωπο κατά την εμφάνιση του ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο.
Στην πράξη οι τράπεζες παραδίδουν στους πελάτες τους (εκδότες επιταγής) ένα βιβλιάριο έντυπων επιταγών, στις οποίες αναγράφεται και ο αριθμός λογαριασμού τους.