Ακάλυπτη επιταγήΕίναι η επιταγή που εμφανίστηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα(πριν παρέλθει το οχταήμερο)για πληρωμή και δεν πληρώθηκε γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη(δηλαδή δεν υπήρχε κάλυψη-αντίκρυσμα).
Στην περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής, ο κομιστής δικαιούται να στραφεί αναγωγικά για την πληρωμή εναντίον του εκδότη και των οπισθογράφων που ευθύνονται όλοι εις ολόκληρον  απέναντί του.
Επιπλέον, επειδή ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής αποτελεί και ποινικό αδίκημα, ο νόμιμος κομιστής δικαιούται αποζημείωση λόγω αδικοπραξίας από τον εκδότη, ιδίως στην περίπτωση που η απαίτηση από την επιταγή έχει παραγραφεί.
Περαιτέρω ο εκδότης επέχει και ποινική ευθύνη επειδή εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή.