Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 7.2.2012 Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 2012

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Γ

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό»

Έχει παρατηρηθεί, σε ορισμένες Δ.Ο.Υ, να προσέρχονται φυσικά πρόσωπα, για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών με δραστηριότητα λογιστής φοροτεχνικός, χωρίς να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λογιστή φοροτεχνικού, επικαλούμενοι τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

Κατόπιν σχετικών ενεργειών μας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με σχετικό έγγραφο του, μας ενημέρωσε ότι, μέχρι την έκδοση του πλαισίου συμμόρφωσης στις διατάξεις του ν. 3919/2011, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του»

Συνεπώς, τα φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, δηλώνοντας την εν λόγω δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκομίζουν το επικυρωμένο αντίγραφο αδείας λογιστή φοροτεχνικού.