Πίνακες κατώτατων ορίων μισθών,ημερομισθίων, ωρομισθίων 2011-2012 όπως διαμορφώνονται με τν πράξη Υπ.Συμβουλίου 6 της 28.2.2012(ΦΕΚ 38Α΄)


Άρθρα
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
33,57
26,18
3,93
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
34,80
27,14
4,07
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
36,46
28,44
4,27
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
38,11
29,73
4,46
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
39,78
31,03
4,65
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
41,43
32,32
4,85
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
43,11
33,63
5,04
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
36,92
28,80
4,32
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
38,16
29,76
4,46
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
39,83
31,07
4,66
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
41,47
32,35
4,85
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
43,14
33,65
5,05
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
44,80
34,94
5,24
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
46,47
36,25
5,44
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
751,39
586,08
3,52
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
813,99
634,91
3,81
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
887,99
692,63
4,16
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
961,99
750,35
4,50
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
826,54
644,70
3,87
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
889,13
693,52
4,16
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
963,13
751,24
4,51
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
1037,13
808,96
4,85
Αρθρο της ΠΙΜ Εργασιακή