Ο.Α.Ε.Ε.: Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών


Σας ενημερώνουμε ότι στον N.4038/2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Συγκεκριμένα:
· άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:


Προϋποθέσεις:


- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.


- Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.


- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.


- Εξόφληση-απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.


- Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.
· άρθρο 21 παρ. β του Ν.4038/2012- Νέα ρύθμιση:


Προϋποθέσεις:


- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.


-  Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.


-  Εξόφληση:


i  Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.


ii  Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.


Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.


- Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.


- Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης   πληρωμής της τελευταίας δόσης.


- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.


- Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση


http://taxheaven.gr