Ε9 2013

Σύμφωνα με τΙς διατάξεις του νόμου 3127/2005 άρθρο 23 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 15.9.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.(Αυτονόητο είναι ότι δήλωση Ε9 υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα και σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης μέσα στο 2012). Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.11.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013.(Προσοχή:τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Ε9 από την αρχή).
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1029/15.2.2013 απόφαση: 
Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

Για περισσότερες δευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή της δήλωσης Ε9 μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς.Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτη σιγουριά μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα ακινήτων.