Αυτοδίκαια παράταση των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω απεργίας των εφοριακών

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Η ομοσπονδία των εφοριακών προκήρυξε απεργία για την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιουνίου, που είναι οι τελευταίες εργάσιμες του μήνα.
Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων, παρατείνονται αυτοδίκαια και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης άλλης απόφασης από το υπουργείο οικονομικών, αφού βρίσκεται ακόμη σε ισχύ η ΠΟΛ.1101/19.3.2002"Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας".

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρει:
«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ , ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT των υποκειμένων αρμοδιότητας των ΔΟΥ στις οποίες κάθε φορά διακόπτεται η λειτουργία τους λόγω:
- Μεταστέγασης ΔΟΥ,
- Διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος,
- Απεργίας τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων,
- Γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσιμες ώρες,
- Ύπαρξης βλάβης του συστήματος ΤΑΧIS, και γενικά μη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης βίας, και ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συμπίπτει με την ημέρα που η συγκεκριμένη ΔΟΥ παρέμεινε κλειστή, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της για το κοινό.
Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των υποκειμένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.
2. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές λόγω της ίδιας ώς άνω αιτίας, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
3. Παρατείνεται επίσης η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ, που για τον αναφερόμενο στο θέμα λόγο διακόπηκε η λειτουργία τους, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που αυτά γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
4. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ., την Οικονομική Επιθεώρηση και το αντίστοιχο υποσύστημα TAXIS, για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, που προκαλούνται από τους ανωτέρω λόγους.
5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1-1-2002 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.»
Με βάση την παραπάνω απόφαση που υπογράφει ο τότε υφυπουργός, παρατείνονται όλες οι υποχρεώσεις που καλύπτει η απόφαση για την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013.
Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές Δ.Ο.Υ. , εκδίδουν πράξεις επιβολής προστίμου με τις παρακάτω δικαιολογίες.
α) Εμείς δεν απεργούσαμε:
Στην περίπτωση αυτή η απόφαση δεν εξετάζει αν μια Δ.Ο.Υ. ήταν κλειστή λόγο της απεργίας ή όχι. Ο φορολογούμενος μέσα από τα ΜΜΕ έμαθε ότι υπάρχει απεργία και δεν ήταν υποχρεωμένος να προσέλθει στην Δ.Ο.Υ. για να δει αν εργαζόταν με επαρκές προσωπικό ή όχι.
β) Δεν βάζουμε το πρόστιμο εμείς αλλά το taxis , και εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε:
Η αιτιολογία αυτή δεν έχει βάση αλήθειας διότι την ευθύνη την φέρει ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που το taxis βεβαιώνει πρόστιμο.
Με βάση την παράγραφο 4 της σχετικής απόφασης:
«4. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ., την Οικονομική Επιθεώρηση και το αντίστοιχο υποσύστημα TAXIS, για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, που προκαλούνται από τους ανωτέρω λόγους.»
Άρα ο προϊστάμενος της εφορίας δεν έχει εφαρμόσει την σχετική παράγραφο της απόφασης που τον εντέλει να ενημερώσει το taxis για την ημερομηνία μετάθεσης της πληρωμής των υποχρεώσεων από το φορολογούμενο.
Αν μας επιβληθεί πρόστιμο τι κάνουμε.
Αν ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. επιμένει στην επιβολή προστίμου, πληρώνουμε κανονικά την υποχρέωση που έχουμε με το πρόστιμο και καταθέτουμε στο πρωτόκολλο , επικαλούμενη την σχετική απόφαση,   αίτηση για διαγραφή του προστίμου και επιστροφή του χρηματικού ποσού ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».


Πηγή:
http://www.newmoney.gr