Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατό μεγαλύτερης υποβολής δηλώσεων ηλεκτρονικά και να μειωθεί εν τέλει ο μέσος χρόνος εκκαθάρισης αυτών ορίζεται ότι:
Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ  και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 15 Ιουνίου 2012, παρατείνεται ως εξής :
α. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ  και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 2 Ιουλίου 2012.
β. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους,  έως και τις 16 Ιουλίου 2012.

3 σχόλια:

Konstantinos είπε...

Θα διευκόλυνε αν διευκρινίζατε ποιά είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ. Η τηλεόραση μιλά για μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως κατάλαβα. Τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματλίες?

Konstantinos είπε...

Θα διευκόλυνε αν διευκρινίζατε ποιά είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ. Η τηλεόραση μιλά για μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως κατάλαβα. Τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματλίες?

TaxWorks είπε...

Στα φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ αναφέρονται:
οι ατομικές επιχειρήσεις,ελεύθεροι επαγγελματίες,μισθωτοί,συνταξιούχοι,καθώς και τα πρόσωπα που αποκτούν γεωργικά εισοδήματα.