Αργότερα ο νέος τρόπος επιστροφής ΦΠΑ

Μετατίθεται, η νέα απλούστερη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις.
 Με κατεπείγουσα εγκύκλιό του προς τις εφορίες όλης της χώρας (υπ' αρ. Δ14Α/1068730ΕΞ/2.5.2012) το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε ότι μέχρι να εκδοθούν οι νεώτερες υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της νέας διαδικασίας ισχύει το παλαιό σύστημα επιστροφών ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: «με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2.4.2012 ορίστηκε το πλαίσιο και η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έκδοση νέας υπουργικής απόφασης. Έως ότου εκδοθεί η νέα υπουργική απόφαση ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/21.7.2004,ΠΟΛ.1016/1.3.2010 και ΠΟΛ. 1108/02.07.2010».

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

         :http://www.forin.gr